Giới thiệu

Giới thiệu

Sứ Mệnh Tầm Nhìn Trường Cao Đẳng Y Dược Hà Nội

14-03-2017
IMG_9947

Sứ mệnh: Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội có sứ mệnh đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực Y tế có trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Ngoài ra Nhà trường còn có chức năng phối hợp liên kết với các Trường Đại học về các chuyên ngành Y Dược theo […]

Hội đồng trường

14-03-2017

Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện của nhà trường, có quyền quyết định các vấn đề mang tính chiến lược, quan trọng liên quan tới các hoạt động và sự phát triển của Nhà trường.   Chức năng của Hội đồng trường Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại […]