Xét Tuyển Cao Đẳng Y Dược Chính Quy Năm 2017 –

Xét tuyển cao đẳng y dược chính quy năm 2017

nhan-vien-nganh-dieu-duong
14
Mar
6
  • Học phí: 1.000.000 đ/tháng
  • Học phí: 1.200.000 đ/tháng
  • Thời gian đào tạo: 3 năm
duoc-si-dai-hoc1
14
Mar
4
  • Học phí: 1.000.000 đ/tháng
  • Học phí: 1.200.000 đ/tháng
  • Thời gian đào tạo: 3 năm
xet tuyen cao dang dieu duong
14
Mar
0
  • Học phí: 1.000.000 đ/tháng
  • Học phí: 1.200.000 đ/tháng
  • Thời gian đào tạo: 3 năm